Aileen Croll Coaching & Mediation

Mijn credo: ‘neem je zelf en je gevoel serieus!’

Ik ben geboren en getogen in Blaricum ( 1958). Inmiddels put ik uit een kleurrijk leven en een gevarieerde loopbaan.
Na een juridische scholing (avondstudie aan de Universiteit van Leiden, afgestudeerd in 1989) en de wereld rondgevlogen te hebben werkte ik enige tijd bij de rechterlijke macht in Haarlem. Daar miste ik vaak de meer menselijke benadering in een zaak en besloot in 2005 tot het volgen van een mediationopleiding bij het Centrum van Conflicthantering in Haarlem.
Sinds 2006 heb ik mijn eigen mediationpraktijk.
Geboeid geraakt door wat een mens beweegt volgde ik de vier leergangen in coaching bij de Coaching Academy International in Naarden (2010) waar ik het level van Senior Practitioner behaalde ( norm EQA). Naast mijn reguliere praktijk ben ik sinds 2008 ook trainingsacteur bij mediation- assessments, zowel in live-assessments bij examenorganisatie Intop als in video-assessments bij enkele mediationtrainingsinstituten.

Dat zijn de feiten! Maar…. Waar gaat het nu eigenlijk om bij ‘wie ben ik’?

Ik geloof dat in een ieder de wens leeft om zich zelf te ontwikkelen en om in harmonie en in balans met de omgeving te genieten van het leven. Dat gaat niet altijd vanzelf. Vroeg of laat loop je tegen problemen op. Privé of in je werk. En dan zoek je professionele hulp om de steun te krijgen die je op dat moment nodig hebt om vooruit te komen.

Overtuigingen en verankerde patronen verhinderen vaak vooruitgang. Ik zet zonder enig oordeel oprechte openheid in om deze te ont-mantelen. Bij coaching kom je in alle kwetsbaarheid op deze manier tot de kern en kan je je weer verbinden met je oorspronkelijke ‘zelf’. Bewust van je eigen valkuilen ben je ook weer in staat om keuzes te maken hoe je verder wilt in het leven. Vervolgens hervind je ook de kracht om je eigen verantwoordelijkheid daarin te nemen en help ik je een plan van aanpak te maken. Het vertrouwen in je zelf - en daarmee je geluk - groeit en bloeit weer op.

Bij mediation ben je eveneens op zoek naar een manier om uit een impasse te komen. Daarbij sta je ook open voor kansen en mogelijkheden om een geschil op te lossen en weer verder te kunnen met elkaar. De kracht schuilt daar in het samen zoeken naar een aanvaardbare oplossing voor allebei zodat je weer je pad kunt vervolgen, alleen of met elkaar.

Of het nu coaching of mediation betreft, ik sta een ieder van harte bij om op eigen kracht gesterkt in zelfvertrouwen weer verder te kunnen!

Copyright © Aileen Croll Coaching & Mediation