Aileen Croll Coaching & Mediation

Coaching: ‘gesterkt door nieuwe inzichten en persoonlijke groei
weer op eigen kracht verder’
Mediation: ‘er als 2 winnaars samen uitkomen’

Coaching

 • Een vrijblijvende en kosteloze kennismaking via een videocall of telefoongesprek
 • Het vaststellen van de probleemkwestie of de gewenste situatie
 • Het stellen van doelen en de verwachtingen helder krijgen
 • Offerte en bedenktijd
 • Als er aan beide kanten een klik is kan het coachproces beginnen.

Het aantal sessies dat nodig is om je gestelde doel te bereiken verschilt en ligt aan je eigen tempo en motivatie.
Soms is één gesprek al voldoende om een grote stap vooruit te zetten. Een gemiddeld coachtraject behelst ca 5 tot 7 gesprekken van gemiddeld anderhalf uur. Dit bespreken we bij het kennismakingsgesprek.

Mediation

 • Aparte intakegesprekken (persoonlijk of telefonisch) ter oriëntatie van de wens er samen uit te komen
 • Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig maar niet vrijblijvend: tot de eindovereenkomst is getekend mag men zich terugtrekken uit het proces maar tijdens het traject wordt inzet verwacht aan beide kanten om tot een oplossing te komen. Een mediationovereenkomst met deze intentie wordt getekend door de deelnemers.
 • Gezamenlijke gesprekken met beide partijen en de mediator waarbij het eerste doel is met elkaar in gesprek te komen en naar elkaar te luisteren
 • Als onafhankelijke, neutrale mediator breng ik wensen en belangen van de deelnemers aan de oppervlakte.
 • Boosheid en wensen worden vertaald naar kansen, mogelijkheden en wederzijdse belangen
 • Na de wederzijdse pijn in de kwestie te hebben ont-dekt zal er gezamenlijk gezocht kunnen worden naar oplossingen of afspraken die voor alle deelnemers een gunstig resultaat opleveren.
 • Doel is dit ‘win-win’ resultaat in een bindende vaststellingsovereenkomst vast te leggen waarbij ook naar de toekomst wordt gekeken. Hoe gaat men nu op prettige wijze met elkaar verder of hoe nemen de deelnemers op respectvolle en voor allen acceptabele wijze afscheid van elkaar.

Een oplossing wordt meestal in relatief korte tijd bereikt. Kernwoorden voor het mediationproces: snel, efficiënt, financieel aantrekkelijk en zelfsturend.
Locatie te bepalen in overleg.

Copyright © Aileen Croll Coaching & Mediation