Aileen Croll Coaching & Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij
de mediator als onafhankelijke deskundige samen met cliënten
(twee of meerdere partijen) werkt aan een voor partijen
aanvaardbare oplossing voor een probleem.

Wanneer je een probleem hebt met iemand en je denkt dit beter te kunnen oplossen zonder tussenkomst van de rechter is mediation een uitkomst. Enige voorwaarde is dat de ander dit ook wil.

Het doel van mediation is dat je met elkaar in gesprek komt en naar elkaar luistert.
Als onafhankelijke mediator zal ik de belangen en wensen van beide partijen aan de oppervlakte brengen.
Wanneer ook de ‘pijn’ op tafel is gekomen en er daardoor enig wederzijds begrip ontstaat, is de tijd rijp om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen gunstig resultaat oplevert. Dit proces is op de toekomst gericht en levert meestal heel andere uitkomsten op dan wanneer je naar de rechter gaat.

Mediation is erop gericht beide partijen met winst naar huis te laten gaan. Met andere oplossingen of afspraken dan waarmee de rechter zou zijn gekomen. De kracht schuilt in het feit dat bij mediation de oplossing door beide partijen aangedragen wordt en zij daar beide achterstaan.

Als mediator ondersteun ik dit proces als een gelijkwaardig gesprekspartner waarbij ik ervoor zorg dat beide partijen gelijke aandacht en ondersteuning krijgen. Ik ben ‘meervoudig partijdig’en ga met allebei op zoek naar de meest gunstige oplossing voor beiden.

Kenmerken van mediation:

  • Minder ingrijpend dan de gang naar de rechter
  • Tijd- en kostenbesparend
  • Toekomstgericht
  • Actieve inbreng partijen
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Belangen staan centraal
  • Vertrouwelijk en besloten
  • Geen onnodige relatiebeschadiging
  • Gezamenlijke oplossing = hoog acceptatieniveau
  • Win-win resultaat
Copyright © Aileen Croll Coaching & Mediation